Emberi Méltóság Projekt


Az emberi méltóságot érintő témák a közelmúltban egyre erősebben jelennek meg a katolikus egyház vonatkozásában, részben múltbéli ügyek, részben a gyermekekért és sérülékeny felnőttekért tudatosan vállalt felelősség miatt. A Szerzetesiroda 2020 elején kezdett bele az Emberi Méltóság Projektbe. A hazai szerzetesi közösségekben és szerzetesi fenntartású intézményekben már korábban is komolyan foglalkoztak a kérdéssel, most azonban egy közös stratégia megalkotása volt a cél, az eddigi tapasztalatok megosztása és az együttműködések erősítése mellett.

Ebben a tág témában kérték a segítségünket, szakértő gárdájuk mellett kollégáink több közös műhelymunkán vettek részt, melynek végeredményeként született meg az Emberi méltóság stratégia kommunikációs része.

Utóbbinak két nagy eleme volt: kommunikációs stratégia és kríziskommunikációs terv. A stratégia részeként szakmai csapatunk alaposan körbejárta az EM Projekt szempontjából releváns célcsoportok és üzenetek kérdését, valamint egy átfogó, integrált javaslatcsomagot készítettünk arra nézve, hogy mely eszközök tudják a leghatékonyabban célba juttatni a Projekt üzeneteit.

Mint ahogyan fentebb is szó esett róla, az emberi méltóság kérdése, ügye egy érzékeny, de annál fontosabb téma társadalmi és egyházi szinten egyaránt. Számos téves általánosítás, sarkítás, alaptalan támadás látott már napvilágot a kérdésben. Éppen ezért egy olyan átfogó, maga nemében merész mégis létfontosságú kezdeményezés, mint az Emberi Méltóság Projekt kapcsán elkerülhetetlen a kérdésekre, támadásokra való felkészülés is. A kríziskommunikációs terv és Q&A összeállítása során külön vizsgáltuk a szerzetesi közösségek és szerzetesi fenntartású intézményekben előforduló kérdéseket, illetve szintén kitértünk a sajtókommunikáció során fellépő, esetleges támadásokra, kritikusabb területekre.

A tervezési fázis immáron a megvalósulási szakaszába érve, a projekt nélkülözhetetlen részeként szükség volt egy új honlapra, ami megfelelően támogatja az új célokat. Az új weboldal felépítésére, tartalmi és grafikai tervezésére és infografikai készítésére kaptunk megbízást.

Több..

Megrendelő: Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája

Kreatív terület:

  • Graphic design

    Public relations